Leva med reumatism och trasig smärtsam rygg


Min diagnos är Seronegativ artrit (psoriasis bakgrund) och jag behandlas med cellgifter för att bromsa utvecklingen av sjukdomen.

Fredagen den 13/11-2015 började jag med Enbrel Injektioner

Jag har ingen uttalad psoriasis på kroppen, men på min mor sida, finns RA, PPP, psoriasis, PsA, kronisk lumbago, kärlkramp och ryggreumatism. På min fars sida finns MS och kronisk lumbago.

Förutom reumatism har jag en mycket trasig rygg och de kallar det bland annat genetisk degenerativ disksjukdom och man kan förklara det så som att min rygg åldras snabbare än mig själv, därav att denna fruktansvärt dåliga rygg.

Efter många läkarbesök och enorma smärtor från och till sen 1987 fick jag äntligen en magnetröntgen av hela min rygg, denna MR gjordes i april 2014.

Uppdatering Länk: Gjorde ny MR år 2016 (länk)

Den 17 november 2017 fick jag en nervrotsblockad som ni kan läsa om här.

Om jag ska förklara röntgenbilden från 2014 (se nedan) lite snabbt, kan man säga att de vita partierna ut med ryggraden är friska diskar, de andra partierna som är lite grådassiga är diskar som är på väg att bli sjuka och de partierna som är svarta är det avsaknad av disk.

Om ni tittar noga från huvudet och nedåt på min ryggrad ser ni att det är många diskar som inte alls mår bra och många som är på väg att försvinna. Läkarna kallar detta "genetisk degenerativ disksjukdom". Har mest problem från S1-L3

Utlåtandet från röntgenläkaren gäller ländryggen, vet inte om ni förstår alla latinska termer, men jag har skrivit förklaring, längre ner på sidan, över mitt utlåtande.

MR-helrygg 2014-04-01


De tre nedersta diskarna är kraftigt höjdreducerande och mest uttalat i nivån L4-L5, där det också finns inslag av degenerativa märgsignalförändringar typ Modic 2 ändplattenära i intilliggande kotkroppar L4 och L5.

Ingen tecken på benmärgsödem/entesiter. I nivån L3-L4 finns en generellt buktande disk som når fram till avknoppningsstället för L4-nervroten bilateralt.

I nivån L4-L5 finns en generellt buktande disk som tillsammans med förtjockande ligamentum flava och intervertebralleds artros försnävar durasäcken vars tvärarea uppgår till knappt 0,8 kv cm förenligt med en relativ spinal stenos.

Diskbuktningen medför även recess stenos bilateralt samt signifikant foraminal stenos på vänster sida och en lätt foraminal stenos på höger sida.

I nivån L5-S1 finns ett bredbasigt centralt-högersidigt paracentralt diskbråck som komprimerar och bakåt dislocerar den högra S1-nervroten strax efter avknoppningen från durasäcken. Diskbuktningen medför även recess stenos höger sida samt en signifikant foraminal stenos bilateralt.

Undersökt skelett med normal märgsignal och således inget benmärgsödem. Inga för sacroilit talande förändringar. Ca 1,5 x 0,5 cm stor subcgondral cystbildning i acetabulartaket höger sida.Jag har inget utlåtande om bröstrygg, har bett om det, men inte fått något, men har träffat två ryggkirurgspecialister och bägge har berättat att jag har dåliga diskar i bröstryggen från T9 - T1, samt ett pågående diskbråck i höjd med skulderbladen.
Kirurgerna vill inte rekommendera operation till mig eftersom jag har alldeles för komplexa ryggskador, utan jag får själv avgöra om jag är villig att ta den risken med operation.
https://plus.google.com/photos/photo/108675787341132668130/6165144537961006626?icm=false

Fritt översatt från medicinsk ordbok


När man som jag tex fått ett röntgenutlåtande med en massa medicinska termer som man inte kommer ihåg att be läkaren förklara när man är på besök, vill man ju gärna veta vad de betyder.

Jag har hittat en medicinsk ordbok på nätet och här kommer några av orden som jag har undrat över, men det är inte alla, eftersom det inte är lätt hitta rätt ord.

 • Bilateralt = tvåsidigt 
 • Degeneration = omvandling av celler, vävnader eller organ så att funktionen försämras 
 • Ändplatta (nära) = motorisk ändplatta, del av muskelcell som gränsar till den motoriska nervfibern 
 • Ligament = bindvävsband som förenar skelettdelar, begränsar rörlighet och håller inre organ på plats 
 • Flava (flavus) = gul.... 
 • Inter = mellan, bland 
 • Vertebralleds = kota i ryggraden 
 • Artros = osteoartrit, ben- och ledinflammation, kronisk inflammation i ledbrosket vilket gör att det tillbakabildas 
 • Durasäck = slangformad fortsättning på den hårda ryggmärgshinnan i ryggradskanalen nedanför ryggmärgen 
 • Spinal stenos = ben- och broskförändring i ryggraden som ger förträngning av ryggmärgskanalen och tryck på ryggmärgen 
 • Recess = utbuktning, fördjupning 
 • Signifikant stenos = tydlig förträngning av en kanal eller mynning 
 • Foraminal stenosen = nervroten ligger i kläm där den lämnar ryggraden, det är då en specifik nervrot som är påverkad vilket leder till en diskbråcksliknade ischias. 

Kryckor och SRS
Jag är till viss del funktionshindrad och går med krycka/kryckor om jag ska gå längre sträckor utomhus, detta för att undvika belastning på högerbenet med nedsatt funktion och för att minska risken för hugg i ländryggen.

Jag orkar inte gå längre än ca 100-300 meter innan jag måste sätta eller lägga mig ner för att vila, inte jämt men väldigt ofta. Detta beror till stor del pga spinal stenos bland annat. Jag har även Typ Modic 2 förändringar i ländryggen.

Diskektomi
September 2013 opererade jag vänster käkled där man gick in och tog bort den disken i käkleden, man gjorde en så kallad diskektomi.

Karpaltunnelsyndrom operation
När jag väntade min son, 1990-1991, opererade jag bägge mina handleder för karpaltunnelsyndrom.

Posttraumatisk artros i AC-led
2011 opererades vänster axel pga posttraumatisk artros där de gick in och tog bort ben och brosk för jag hade både förträngning och förändringar.

Förklaring *SRS
Huvudsymtomet vid segmentell rörelsesmärta är låglumbala centrala ryggsmärtor, ibland i kombination med utstrålande bensmärtor. Bensmärtorna är inte sällan diffusa, icke-rotspecifika. Typiskt för smärtan är att den varierar beroende på position och belastning. Patienten kan ibland vara helt smärtfri, t ex i liggande eller vid promenader, medan smärtan förvärras av vissa rörelser.

Typiskt försämrande är långvarigt sittande, stillastående, bilkörning, tunga lyft och belastade rotationer. Symtomatologin kan variera från lindriga till mycket kraftiga besvär.

Det vanliga är att besvären varierar över tid. Vissa patienter kan få huggsmärtor vid oförsiktiga eller oväntade rörelser, t ex om man trampar ner i en grop oförberedd eller missar ett trappsteg.

Kort förklarat om Seronegativ artrit
Seronegativ artrit är en autoimmun inflammatorisk sjukdom som kan ge symptom i form av senfästes inflammationer, ryggvärk och ledsvullnad. Seronegativ artrit kan yttra sig på flera olika sätt, till exempel som och värk i fingrarnas yttersta leder, som svullnad och värk i några få eller i många leder, eller som inflammation i rygg-och bäckenleder.

Det finns även en svår ledförstörande form. Senfästes inflammationer är mycket vanligt till exempel runt hälsenan. Artriten går i skov, det vill säga sjukdomens symptom varierar över tiden. Vad som startar inflammationen är oklart. Sannolikt är det många faktorer, bland annat olika gener, infektioner och stress, som samverkar för att artrit ska bryta ut.

Det är lite vanligare att kvinnor drabbas av artrit än män. Vid seronegativ artrit verkar det som om inflammationen först startar i mjukdelarna runt de drabbade lederna. Det är främst sen- och muskelfästen inklusive senhinnor som drabbas.

Hos en del personer utvecklas en ledinflammation, så kallad artrit. Att få diagnosen seronegativ artrit innebär att man drabbats av en kronisk (livslång) sjukdom, men med dagens behandlingar går det att leva ett bra liv med sjukdomen. Många gånger är dessutom besvären lindriga och kommer och går med lugna perioder emellan.

Kliniska fynd på seronegativ artrit (psoriasis bakgrund) kan vara
 • Entesit (muskelfästesinflammation) över trochanter major, vid knäled, häl, fotsula, armbåge, axel, axialt i ryggen 
 • Artrit i små eller stora leder. Sternoklavikularleds- och acromioclavicularledsartrit. 
 • Daktylit (korvfinger/-tå) 
 • Tenovaginit (flexor- och extensorsenor i händer, tibialis posterior- samt peroneussenor i fötter) 
 • Perifert ödem (svullnad av arm eller ben) 
 • Psoriasis (kom ihåg under byst, crena ani, navel, hörselgång och hårbotten) 
 • Pustulos, akne vid SAPHO (syndrom karakteriserat av synovit, akne, psoriasis, hyperostos [benpålagring], osteit [icke infektiös beninflammation]) 
 • Nagelpsoriasis (onykia punctata, onykolys) 
 • Direkt och indirekt smärta över sacroiliacaleder 
 • Direkt och indirekt smärta i ryggkotpelaren, ff a halsrygg 
 • Inskränkt rörlighet i ryggen vid framåtflexion, bakåtflexion och sidoflexion 
 • Inskränkt thoraxexpansion. 
 • Irit (främre uveit) 
 • Högt blodtryck 
 • Förhöjt BMI

Inga kommentarer

Skriv gärna en kommentar.
Vid rutan kommentera som kan ni välja namn/webadrsss - då kan alla kommentera.
Kram

Använder Blogger.